اعضای هیات مدیره


هیات مدیره شرکت طبق بخش پنجم اساسنامه متشکل از هفت عضو میباشد. مدت ماموریت هیات مدیره شرکت دو سال میباشد که در صورت انقضا تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئولیت اداره امور شرکت را خواهند داشت. اعضای فعلی هیات مدیره شرکت خورشید درخشان هشتم توس عبارتند از :

 

  • جناب آقای علیرضا اسماعیل زاده به نمایندگی از موسسه عمران و توسعه رضوی به سمت رئیس هیات مدیره
  • جناب آقای سید مهدی جوادی به نمایندگی از عمران نوین توس جاودان به سمت نایب رئیس هیات مدیره
  • جناب آقای مهدی عالی گلستان به نمایندگی از سازمان آستان قدس رضوی به سمت عضو هیات مدیره
  • جناب آقای محمد امین مروجی به نمایندگی از گروه هتل های ویستا ملل به سمت عضو هیات مدیره
  • جناب آقای خلیل اکبری شاندیز به نمایندگی از موسسه فرهنگی و ورزشی آستان قدس رضوی به سمت عضو هیات مدیره
  • جناب آقای محمدرضا آل شیخ به نمایندگی از شرکت زیبا سازه توس گام به سمت عضو هیات مدیره
  • جناب آقای غفور خرامهر به نمایندگی از گروه توسعه اقتصاد ملل به سمت عضو هیات مدیره
  • جناب آقای محمدرضاپویان به سمت مدیر عامل