داریوش هادیان

آقای مهندس داریوش هادیان با ۲۷ سال سابقه کار در راهبری های ساختمانی، ابنیه صنعتی، پایدارسازی گودهای شهری و کانال انتقال آب از بهمن ماه ۱۴۰۱ با سمت معاونت فنی و اجرایی در شرکت خورشید درخشان هشتم توس مشغول به فعالیت گردید

تحصیلات و سوابق علمی:

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف